Implementarea tehnologiei de fabricare a produselor alimentare ecologice.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Caragia Vavil Filip
10.824.04.122T
S.A. „Seminte Agro“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Va fi elaborat proiectul de reconstrucţie a liniei de producere de la SA Seminţe Agro. Vor fi cercetaţi indicii fizico-chimici ai materiei prime, destinate producerii ecologice.
2011
În cadrul proiectului se va obtine o tehnologie de fabricare a produselor alimentare ecologice din cereale, de asemenea indicii de calitate a produselor,condiţiile de ambalare şi păstrare, documentaţia normativă (SF şi IT) si fabricarea partidei experimentale de produse ecologice din cereale.
2010
500.0
2011
0.0
2010
0.0
2011
0.0