Elucidarea particularităţilor locale ale factorilor chimici de risc oncologic pentru cancerul pulmonar în Republica Moldova.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Bulbuc Grigore
10.817.09.06A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
În rezultatul efectuării investigaţiilor preconizate va fi elaborat un complex de recomandări, implementarea cărora în practică va contribui la profilaxia primară a cancerului pulmonar în Republica Moldova.
2010
427.1
2010
0.0