Evaluarea eficienţei tratamentului cu citostatice al cancerului ovarian în funcţie de expresia HER 2

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sofroni Dumitru Tudor
10.817.09.09A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Metodele utilizate vor permite să depistăm la nivelul genetic diversitatea biologică ale tumorilor ovariene iar studierea lor prin prizma apariţiei şi creşterei chimiorezistenţei tumorii ovariene la aplicarea seriilor repetate de chimioterapie, va ameliora rezultatele tratamentului şi micşora invaliditatea bolnavelor respective.
2010
533.4
2010
0.0