Modelarea nivelului de securitate demografică în Republica Moldova .

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Savelieva Galina Timofei
10.817.08.05A
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Va fi efectuată analiza impactului politicilor demo-socio-economice şi evidenţiate teritoriile cele mai afectate de riscurile socio-demografice. Vor fi identificate cele mai adecvate criterii şi indicatori pentru estimarea securităţii demografice sub aspect teritorial în Republica Moldova. Vor fi elaborate concluzii şi propuneri privind îmbunătăţirea situaţiei demografice şi asigurarea securităţii demografice în Republica Moldova sub aspect teritorial.
2010
1078.4
2010
0.0