Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Igor Petru - 2010
dr. Cojocaru Igor Petru - 2011
dr.hab Cuciureanu Gheorghe Ion - 2012
10.820.08.05RoF
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-06-01 - 2012-12-31
2010
Pentru asigurarea cadrului metodologic necesar cercetărilor prospective privind riscurile ce afectează evoluţia de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii, se vor elabora, luând în considerare experienţa şi rezultatele unor cercetări similare efectuate în România, chestionarul pentru consultarea opiniei experţilor din Republica Moldova prin tehnica Delphi, procedura de colectare şi analiza computerizată a răspunsurilor, precum şi componenţa panelului de experţi.
2011
Va fi elaborat studiul prospectiv privind riscurile asociate procesului de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii în România şi Republica Moldova.
2012
Vor fi analizate similitudinile şi diferenţa între indicii de bază ai evaluării activităţii instituţiilor de cercetare din Republica Moldova şi România şi aprecierea posibilităţii calculării lor în baza informaţiilor din BD a SAI. Vor fi propuse modificările SAI ce vor asigura posibilitatea de a calcula indicii de evaluare a activităţii instituţiilor de cercetare şi efectuată adaptarea SAI a instituţiei de cercetare pentru calculul indicilor de evaluare a activităţii ştiinţifice a instituţiilor de cercetare din Republica Moldova şi România. Vor fi elaborate tabele suplimentare, interfaţa şi procedurile analitice de calcul al indicilor de bază ai evaluării activităţii de cercetare.
2010
86.0
2011
100.0
2012
100.0
2010
0.0
2011
0.0
2012
0.0