Analiza şi estimarea mediului de afaceri şi climatului investiţional

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Aculai Elena Vladimir
08.817.08.011A
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Se va efectua o analiză a abordărilor, criteriilor şi indicatorilor existenţi, utilizaţi pentru evaluarea mediului de afaceri şi climatului investiţional în diferite ţări şi regiuni; Vor fi identificate şi selectate cele mai adecvate criterii şi indicatori ce caracterizează mediul de afaceri şi climatul investiţional din Moldova (în baza interviurilor cu antreprenorii şi experţii); Vor fi elaborate recomandări şi propuneri privind metodica evaluării mediului de afaceri şi climatului investiţional din Moldova şi din diferitele regiuni ale ţării.
2009
Vor fi realizate interviuri cu experţii în scopul obţinerii informaţiei curente pentru evaluarea mediului de afaceri din Moldova. Vor fi prelucrate, analizate şi generalizate rezultatele interviurilor în corespundere cu metodica propusă. Vor fi elaborate propuneri cu privire la îmbunătăţirea stării mediului de afaceri şi climatului investiţional din ţară.
2008
1300.0
2009
1003.9
2008
0.0
2009
0.0