Utilizarea metodelor socio-economice de cercetare a managementului sănătății publice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cauşan Corina S.
23.00208.0807.08/PD I
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Programe de Postdoctorat
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2023-01-01 - 2024-12-31
2023
mmmmmmmmmmmmm
2023
90.5
2023
0.0