Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ţurcan Nelly Vitalie
21.70105.40ȘD
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Alte concursuri
V.2) Tehnologia informației și dezvoltare digitalăAplicativ2021-09-01 - 2022-08-31
2021
Rezultatele preconizate reies din prevederile Planurilor naționale și contribuie la realizarea obiectivelor acestora, în primul rând Foaia Națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare pentru anii 2019-2021; Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023; angajamentele internaționale ale RM, în special cele stipulate în Acordul de Asociere la UE (cap.18 și 24) etc. și urmăresc atingerea scopului și obiectivelor prezentului proiect. Principale rezultate pe care ne propunem să le obținem sunt următoarele:  Stabilirea ultimelor evoluții în implementarea conceptului Științei Deschise pe plan internațional și a bunelor practici, inclusiv acces deschis la publicații și date de cercetare;  Diagnosticarea stării actuale a implementării Științei Deschise în Republica Moldova, inclusiv nivelul de pregătire pentru aprobarea politicilor Științei Deschise la nivel instituțional;  Proiecte de politici naționale și instituționale în domeniul Științei Deschise;  Documente metodologice pentru promovarea și evaluarea Științe Deschise;  Studii scientometrice în baza datelor colectate pentru diagnosticarea situației din Republica Moldova;  Plan de management al datelor proiectului;  Recomandări factorilor de decizie privind racordarea politicilor naționale și instituționale în domeniul Științei Deschise la practicile europene, inclusiv pentru monitorizarea acestor politici.
2021
150.0
2021
0.0