Cercetarea și aplicarea măsurilor de îmbunătățire funciare și de conservare a resurselor de sol și apă pentru diminuarea riscurilor de producere și atenuarea impactului schimbărilor climatice în agric

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Ciolacu Tatiana
20.80009.5107.06
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte din cadrul programelor de stat
II.1) Securitatea alimentară și siguranța alimentelorAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Intensificarea în progresie a inputurilor energetice din exterior asupra agroecosistemelor a atras după sine dezvoltarea mai multor procese degradative care au sporit semnificativ riscurile de producere și vulnerabilitatea la instabilitatea condițiilor climatice cauzată de trendul global al climei. În aceste condiții există necesitatea unei noi abordări a managementului resurselor de sol, apă și vegetative bazate pe cercetarea și aplicarea măsurilor de îmbunătățiri funciare și de conservare a resurselor agrolandșafturilor pentru diminuarea riscurilor de producere și atenuarea impactului schimbărilor climatice. Scopul proiectului este elaborarea și testarea mecanismului complex de aplicare a principiului neutralității degradării terenurilor pentru diminuarea riscurilor de producere și atenuarea impactului schimbărilor climatice în agricultura sustenabilă. Obiectivele proiectului: - Selectarea spațiilor pilot, evaluarea complexă a factorilor și proceselor de degradare a solurilor și elaborarea hărților digitale a acestora; - Cercetarea complexă a spațiilor pilot, elaborarea cartogramelor agrochimice și a planurilor de fertilizare pe perioada medie de 5-7 ani; - Aplicarea diferențiată a complexului de măsuri agro- și fitoameliorative de optimizare a însușirilor și regimurilor solurilor și de promovare a proceselor tipogenetice naturale de diminuare a riscurilor de producere; - Elaborarea și implementarea mecanismului complex de aplicare a principiului neutralității degradării terenurilor, sporirii stabilității acestora, conservării resurselor de sol și apă, atenuării impactului schimbărilor climatice și reproducerii lărgite a fertilității naturale a solurilor; - Monitorizarea dinamicii proceselor de funcționare, restabilire, renaturare a ecosistemului solurilor, neutralizare a proceselor degradative, reproducere lărgită a fertilității solurilor și aplicarea măsurilor corective în scopul sporirii eficienței acestora. Cercetările propuse sunt bazate pe principiile agriculturii sustenabile și presupun managementul sustenabil al fertilității solurilor bazat pe utilizarea cu maximum de eficiență a potențialului pedogenetic al agrolandșaftului, susținerea și promovarea proceselor tipogenetice de reproducere lărgită și conservare a fertilității naturale a solurilor în cadrul unor programe de lungă durată (30-50 de ani). Indicatorii de performanță ai tehnologiilor sunt parametrii fertilității naturale materializați în evoluția bilanțului de humus în soluri. În rezultatul implementării proiectului va fi elaborat conceptul tehnologiilor din domeniul ”agriculturii cu impact controlat”, care reduc procesele de deteriorare a resurselor de sol cauzată de supraexploatarea necontrolată și asigură optimizarea proceselor de funcționare a ecosistemului solului, reproducerea lărgită și conservarea fertilității solurilor.