Abordarea psihooncologică în intervențiile chirurgicale mutilante

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Coşciug Natalia Gurii
20.80009.8007.38
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte din cadrul programelor de stat
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratamentAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
În urma cercetărilor întreprinse vor fi identificaţi factorii, ce determină prezenţa tulburărilor de afectivitate şi dificultăţilor de integrare socială, cauzate de defectul cosmetic în urma unui tratament mutilant. În cercetare vor fi incluşi pacienţii cu cancer mamar şi cancer al regiunii cap ţi gât, cărora li se planifică un tratament chirurgical radical. Bolnavii vor fi repartizaţi în 3 grupuri în funcţie de obiectivele proprii, referitor la posibilitatea unei operaţii reconstructive. În primul grup vor fi incluşi bolnavii cu un obiectiv stabil pozitiv la operaţie constructivă, 2 grup – bolnavii cu un obiectiv stabil negativ, şi al 3-lea grup va include pacienţii cu un obiectiv instabil, neclar. Ulterior se vor efectua consultaţii a medicilor şi a psihologilor în scopul stabilizării stării emoţionale, corecţiei obiectivelor neadecvate şi a aşteptărilor nejustificate. Sunt planificate şedinţe cu medicii privind informarea bolnavilor la caracterul operației şi riscurile prezente. Repetat va fi întreprinsă aprecierea stabilităţii obiectivului pentru efectuarea operaţiei, dinamica lui şi vor fi stabiliţi factorii, ce determină schimbările observate. În final, vor fi identificaţi factorii decizionali pentru tratamentul reconstructiv în urma unei alegeri conștiente a pacientului. Rezultatele obţinute vor aduce o anumită contribuţie în planificarea operaţiilor constructive