Optimizarea conduitei diagnostico- curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinal

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Boian Veaceslav Gavril
20.80009.8007.18
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Proiecte din cadrul programelor de stat
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratamentAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Problema diagnosticului și tratamentului dizabilităților funcționale pelviene (encopreza, enureza, atonia neurogenă a vezicii urinare, dismotilitatea colonică etc.) la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și a axului neural spinal rămâne actuală. În prezent este recunoscut faptul că, în pofida calității avansate a tehnicelor reconstructiv-plastice de corecție, ponderea dizabilităților funcționale pelviene în perioada postoperatorie este înaltă. Conform datelor de literatură frecvența dezbilităților funcționale postoperatorii pendulează între 40-70% din cazuri. Trebuie de menționat că la etapa actuală nu sunt elaborate algoritme diagnostico- curative clare, ce ar reglementa acțiunile de recuperare și ar diviza loturile de pacienți cu aspect curativ conservativ de cei ce necesită corecție chirurgicală reconstructiv-plastică. Ca rezultat se retardează tratamentul specializat individual adaptat, ce duce la dezvoltarea modificărilor organice secundare, încetinirea reechilibrării fizice, instalarea fondalului psihoemoțional negativ cu dificultăți în adaptarea socială a pacienților. Scopul acestui proiect este ameliorarea rezultatelor tratamentului medico-chirurgical în malformațiile congenitale colo-recto-anale, perineale și a axului neuronal spinal, orientate spre reducerea ratei dizabilităților funcționale pelviene și imbunătățirea calității vieții pacienților Obiectivele studiului vizează aprecierea prospectivă și retrospectivă a criteriilor clinice, paraclinice, anatomotopografice și de vârstă în selectarea modalității curative postoperatorii optime la copiii operați pentru malformații congenitale colo-recto-anale, perineale și a axului neuronal spinal. Metodele utilizate în studiu: evaluarea clinico- paraclinică generală, imagistica radiologică, testarea neurofiziologică și histomorfologică. Studiul preconizat va permite evidențierea criteriilor clinico-paraclinice de categorizare a tipurilor de disfucție pelviană cu divizarea lotului de pacienți pentru tratament recuperator conservativ de cei ce necesită tratament reconstructivplastic de etap.