Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluția, particularitățile de tratament și metode de profilaxie a spondiloartritelor seronegative în RM

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Groppa Liliana Gheorghe
20.80009.8007.12
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte din cadrul programelor de stat
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratamentAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Problema spondiloartritelor (SpA) este o problemă strategică a medicinii clinice moderne. Această problemă se caracterizează prin incidența și prevalența crescută a acestor maladii, afectarea preponderentă a pacienților tineri, apți de muncă, cauzând scăderea calității vieții, dizabilitate precoce. Helmick C. și colab. au raportat în 2008 că până la 21% din adulții din SUA au simptome sau diagnostic de (SpA), pentru ca deja în 2010 Centrul pentru controlul și profilaxia maladiilor din Statele Unite să raporteze o incidență de aproape 23%. Din aceștia 47,8% au avut vârsta cuprinsă între 18 și 44 ani. În 2010 sistemul medical din Statele Unite a cheltuit 112.4 miliarde de dolari pentru tratamentul și recuperarea pacienților cu SpA, costuri ce pot fi considerabil reduse printr-un diagnostic și tratament precoce, și o profilaxie adecvată. În ciuda ponderii uriașe a SpA în structura morbidității, nu există nici un studiu din Republica Moldova în ceea ce privește factorii de risc caracteristici pentru țara noastră, nu se cunoaște care este evoluția în dependență de zona geografică, vârsta, sexul pacientului. Nu se cunoaște care sunt comorbiditățile acestor pacienți și influența acestora asupra cursului patologiei osteo-articulare. Importanța factorilor infecțioși în declanșarea SpA este dovedită, dar neclară: diferiți virusuri, fungi sau infecții parazitate și, desigur dereglarea microbiomului intestinal cu infecții urinare – joacă un rol primordial în declanșarea bolii. Ponderea înaltă al acestor infecții printre populația Republicii Moldova poate fi un factor valoros pentru incidența înaltă al SpA. Pe de altă parte – dereglarea statutului metabolic a țesutului osos indusă de SpA sau premergătoare bolii la fel agravează evoluția și crește semnificativ invalidizarea. Acest studiu v-a include cercetarea unui lot de 900 paciențti din diferite zone ale țării noastre conform unui program elaborat de noi si conform criteriilor EULAR. Aceste date vor sta la baza formării unui registru național al SpA, care va permite stabilirea incidenței maladiilor, a factorilor de risc, a vârstei, sexului pacienților afectați, statutului articular și imunopatologic, a comorbidităților.