Managementul politraumei Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RM

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Kusturov Vladimir Ivan
20.80009.8007.07
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte din cadrul programelor de stat
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratamentAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Managementul politraumei: Programul naţional de acordare a asistenţei medicale specializate pacienţilor politraumatizaţi în Republica Moldova” – un program de cercetare științifico-practică complexă, este îndreptată spre soluționarea problemelor organizatorice, de perfecţionarea şi eficientizarea acordării asistenţei medicale specializate la pacienți politraumatizați. Această cercetare va permite obtinerea noilor cunoștințe și manevre practice pentru sporirea eficienței acordarii asistenţei medicale specializate, diminuarea letalității, invalidităţii și micşorarea timpului de tratament al pacienților politraumatizați în stări critice.Vor fi elaborate, imbunatățite și introduse în practica medicală tehnologii știintifico-organizatorice de acordare a ajutorului medical în cadrul transportării intraspitaliceşti a pacientilor care se afla în stări critice, metode de diagnostic si tratament, profilaxia complicațiilor. Anual în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 2300 de traume. Crește numărul traumelor grave, celor asociate și multiple. În Republica Moldova anual au loc accidente rutiere grave în care sunt traumatizați mai mult de 3000 persoane și decedează 273-350 persoane (apr.10%) . Majoritatea traumatizaţilor sunt spitalizate în stări critice, pentru care sunt caracteristice afectarea organelor și sistemelor vitale ale organismului, cardio-circulator și respirator, ce necesită restabilire urgentă. În spitale rurale şi raionale personalul medical nu are cunoştinţe necesare despre politraumatisme. Conform datelor literaturii, diminuarea letalității posttraumatice în țările dezvoltate este în concordanță cu deschiderea centrelor clinice dotate undunt admişi toţi pacienţi politraumatizaţi, cursuri suplimentare și instruirea permanentă a cadrelor medicale. Conform comitetului englez de trauma, în clinica de „Politraumă" trebuie să fie tratați toți pacienții cu traumatisme grave, pentru a menține nivelul calificării personalului și astfel aceste clinici activează de 3-5 ori mai efectiv decît cele care se ocupă doar cu tratamentul traumelor izolate sau asociate. În cadrul concentrării specialiștilor de diferite profile, ce cunosc tratamentul pacienții cu politraumatism din momentul spitalizării pînă la reabilitare și dotării clinica devine cel mai prielnic loc pentru tratamentul pacienților grav traumatizați, ce se află în stării critice.