CONtrolul FLUxului de putere activă și reactivă în rețelele electrice de distribuție ale orașelor bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CONFLUX).

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zaiţev Dmitrii Alexandr
17.80013.5807.06/Ua
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte bilaterale
Eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile de energieAplicativ2017-01-02 - 2019-01-01
2017
Se va studia situaţia actual în domeniu, se va analiza configuraţia reţelelor orăşeneşti pentru mai multe oraşe, vor fi identificate problemele comune, vor fi estimate punctele vulnerabile, se va cerceta schemele tehnice utilizate în dirijarea cu regimurile de funcţionare a lor, se vor elabora metodele posibile de implementare a transformatorului cu rapel cu comutare pe faze pentru realizarea eficientă a dirijării cu regimurile de funcţionare, se vor analiza soluţiile tehnice de extindere a gradului de flexibilitate a reţelelor, inclusive crearea posibilităţii integrării surselor regenerabile de energie.
2017
50.0
2017
0.0