Responsabilitatea sociala a guvernantei publice – componenta majora a dezvoltarii relatiilor dintre Romania si Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cuşnir Valerii Maftei
16.80013.16.06.26/Ro
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte bilaterale
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2016-07-01 - 2018-06-30
2016
Va fi organizată o masă rotundă în problematica responsabilității sociale a guvernanţei publice ca componentă majoră a dezvoltării relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, cu participarea cercetătorilor din cadrul celor două instituții partenere de cercetare, fiind prezentate și o serie de rapoarte și comunicări referitor la tematica dată. Va fi elaborat conceptul studiului monografic și metodologia investigațiilor, fundamentată pe un caracter interdisciplinar și pluridisciplinar în problema responsabilității sociale a guvernanţei publice, cu aplicarea noțiunilor și categoriilor din cadrul științelor politice și științelor juridice. Vor fi elaborate rapoarte și comunicări care vor corespunde viitoarelor capitolele ale studiului monografic comun in domeniul responsabilității sociale a guvernanţei publice, fiind prezentate spre susținere și discuție la conferințe internaționale
2017
Examinarea actelor normative naționale, europene și internaționale; Interpretarea aspectelor teoretice și metodologice ale cercetării; Analiza și sinteza studiilor, publicarea rezultatelor cercetărilor în comun cu partenerii din Romania. Organizarea conferintei internationale cu titlul “Performante ale guvernantei publice a institutiilor cu responsabilitati in domeniul relatiilor internationale dintre Republica Moldova si Romania
2016
60.0
2017
100.0
2016
0.0
2017
0.0