Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Corcimaru Serghei Serghei
16.00059.05.08M
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte pentru editarea monografiei ştiinţifice
Biotehnologie2016-04-01 - 2017-04-01
2016
Pentru prima dată în RM au fost elaborate și propuse pentru implementare procedee de evaluare și prognozare a impactului tehnologiilor arabile și de bioremediere asupra calității solului. A fost demonstrat că sensibilitatea parametrilor microbiologici și puterea lor de discernământ sunt mai mari decât cele la conținutul substanțelor organice în sol. A fost demonstrată eficiența asolamentelor furajero-cerealiere în producerea stabilă de proteină vegetală și atenuarea procesului de degradare a solului arabil. Au fost selectate tulpini de microorganisme cu potențial sporit față de stimularea creșterii porumbului și lucernii, și în baza lor a fost propusă o tehnologie eficientă de stimulare a plantelor. Pentru prima dată în RM au fost elaborate tehnologii autohtone de bioremediere in situ a solului contaminat pentru o lungă perioadă de timp cu diferite poluanți organici persistenți. Acestea tehnologii au permis mineralizarea în sol a trifluralinei până la 98.5%, iar DDTs – până la 69.4-75.4%. S-a reuşit păstrarea viabilităţii şi activităţii biologice a colecţiei de microorganisme nepatogene.
2016
25.0
2016
0.0