Elaborarea și standartizarea procedurii de utilizare a celulelor stem autoloage și alogene din sîngele periferic pentru tratamentul afecțiunilor hematologice maligne avansate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Stratan Valentina Gheorghe
16.00354.80.04.A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte din cadrul programelor de stat
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Pentru anul 2016 preconizăm următoarele rezultate : (1) colecţie (catalog) de protocoale de procesare şi conservare a celulelor stem din sîngele periferic şi ombelical, aprobate de organizaţiile internaţionale de competenţă pentru tratamentul afecţiunilor hematologice maligne avansate; (2) o colecţie de date statistice privind patologiile hematologice maligne în Republica Moldova, evoluţia indicilor şi relaţiile cu factorii de influenţă (factorii cancerigeni ecologici şi genetici); (3) rezultatele secvenţierii celulelor stem izolate din sîngele periferic, prelucrarea bioinformatică a datelor; (4) prelucrarea statistică a datelor – asociațiile dintre genotipurile celulelor cu tipurile leiucemiilor și altor indicatori clinici; (5) două seminare științifice cu genericul “Utilizarea celulelor stem autoloage și alogene din sîngele periferic pentru tratamentul afecțiunilor hematologice maligne avansate”, o publicație științifică.
2017
Pe parcursul anului 2017 sunt efectuate cercetări asupra evaluării a trei surse de celule stem din organismul uman (celule stem din cordonul ombilical, celule stem din măduva osoasă și celule stem din sîngele periferic) pentru stabilirea sursei optime, din punct de vedere cantitative și calitative, de obținere a celulelor stem mutipotente cu potențial de tratament al afecțiunilor hematologice maligne. Studiile sunt focusate asupra evaluării funcționale a celulelor stem în baza expresiei genelor (20 000 gene) pe tehnologia Ion Torrent de secvențiere a ARN-ului și analizelor bioinformatice ulterioare. Astfel, se va determina expresia genelor din probele de celule stem din cele trei surse menționate în trei condiții diferențiate, celule stem „proaspete” (celule stem cultivate timp de cinci zile după extragere), celule stem după crio-conservare și celule stem din sîngele periferic la pacienții afectați cu afecțiuni hematologice maligne. Rezultatele de expresie vor fi utilizate pentru testele statistice de identificare a genelor cu expresie diferențiată urmate de carcaterizarea categoriilor de gene, proceselor biologice și a celor moleculare, căilor de semnalizare și a rețelei de gene specifice pentru fiecare condiție și sursă de celule stem (cu utilizarea limbajului de programare R și Bioconductor).Inferența și analiza rezultatelor obținute vor permite caracterizarea celor trei surse de celule stem din punct de vedere a funcționalității genomice specifice și vor indica asupra potențialelor de utilizare cu scopuri terapeutice a fiecărei surse de celule stem din organismul uman.
2016
150.0
2017
150.0
2016
0.0
2017
0.0