Nanoprocedee de obţinere a preparatelor enzimatice lipolitice de origine fungică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bivol Cezara Mihail
16.80012.51.12A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
BiotehnologieAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Vor fi selectate nanoparticule ale oxizilor de metale cu rol de reglatori ai activităţii lipolitice a tulpinii fungice Aspergillus niger – obiect cu semnificație biotehnologică.Vor fi stabiliţi parametrii optimi de cultivare a micromicetei Aspergillus niger în prezenţa nanoparticulelor anorganice cu efect stimulator.
2017
Va fi selectată strategia eficientă de izolare a lipazelor sintetizate de tulpina Aspergillus niger la cultivarea în prezenţa nanoparticulelor ca factori de influenţă.Vor fi elaborate procedee de cultivare a micromicetei Aspergillus niger CNMN FD 01 – producător de lipaze, în prezenţa nanoparticulelor în calitate de factori de influenţă.Vor fi elaborate procedee de obţinere a preparatelor lipolitice cu aplicarea nanoparticulelor în calitate de factori de influenţă.
2016
90.0
2017
90.0
2016
0.0
2017
0.0