Designul şi dirijarea arhitecturii materialelor metaloorganice funcţionale prin aplicarea ingineriei cristalelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Kravţov Victor Hristofor
16.00353.50.05.A
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Vor fi obținute materiale polimerice flexibile metaloorganice cu proprietăţi adsorbtive şi luminescente în baza Co(II), Cu(II), Zn(II) şi Cd(II) cu utilizarea în calitate de liganzi punte a liganzilor conformaţionali flexibli. Manipulând cu capacitatea de coordinare a metalului, folosind metale cu diferite configuraţii electronice şi algoritmi electronici (d7 – Co(II) şi d10 – Cu(II), Zn(II) şi Cd(II)) şi păstrând celelalte componente, aşteptăm o creştere vădită în diversitatea reţelelor supramoleculare. În calitate de liganzi potenţiali se vor folosi derivaţii nicotinamidei şi ai piridin-n-oximelor, fapt cauzat de mobilitatea conformaţională restricţionată în stare solidă a acestora, care ar putea realiza probabil şi proprietăţi de adsorbţie de doi fotoni, crearea designului cristalului necentrosimetric ca material optic non-linear (ONL) cu generarea armonicii a doua (SHG), a căror activitate ONL va fi analizată. Vor fi investigate proprietăţile adsorbţie-desorbţie şi transformările cristal-în-cristal sub acţiunea termică, având rezultate deja pozitive în acestă direcţie. Pe lângă studiul proprietăţilor magnetice ce se planifică pentru unele probe se prevăd şi unele măsurări ale luminescenţei. Având în vedere interesul sporit faţă de MMO în calitate de materiale biologice relevante, proprietăţi cauzate de metalele şi liganzii folosiţi, un şir de probe vor fi propuse pentru testare biologică ca obiecte biocompatibile şi farmaceutice din punct de vedere al stabilităţii, toxicităţi, capacităţii de reţinere a moleculelor, etc.
2017
Folosirea clusterilor metalelor 3d ori 3d-4f în calitate de unităţi structurale la designul materialelor metaloorganice vor duce la formarea materialelor cu noi proprietăţi și stabilitate mărită, condiţie prealabilă pentru aplicare. Ca urmare se vor sintetiza clusteri homo- și heterometalici, având ca liganzi diferiţi carboxilaţi. Se va studia modul lor de organizare în polimeri coordinativi prin intermediul liganzilor organici de dimensiuni diferite ce conţin N şi O, având un aranjament diferit al grupărilor donore. Se va determina structura cristalină a materialelor obţinute cu ajutorul difracţiei razelor X pe monocristal şi se va efectua caracterizarea şi modelarea proprietăţilor lor fizico-chimice şi a reactivităţii chimice cu ajutorul unui set de metode fizice, ce includ spectroscopia IR, UV/Vis, RES, spectrometria de masă, analiza termogravimetrică şi măsurători magnetice. Se vor obține un șir de polimeri coordinativi noi de Co(II), Zn(II) și Cd(II) în baza bi- ori tricarboxilaților
2016
160.0
2017
160.0
2016
0.0
2017
0.0