Studierea aspectelor epidemiologice și virusologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare cu determinarea impactului social.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sajin Octavian Gheorghe
16.80012.80.07A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Vor fi testate la markerul anti-HCV al hepatitei C (prin metoda imunoenzimatică ELISA) persoane din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru a stabili aspectele epidemiologice ale hepatitei C vor fi colectate datele privind locul de trai, ocupaţie, vârstă şi sex a persoanelor identificate pozitive la markerul anti-HCV. Datele obținute vor fi prelucrate statistic cu ajutorul software-lui Epi Info 7.0. La persoanele identificate cu hepatită virală C vor fi stabilite genotipurile circulante.
2017
Stabilirea în premieră pentru Republica Moldova a impactului social produs de infecţia cronică cu virusul hepatitei C, aceasta v-a permite cuantificarea şi măsurarea pierderilor în sănătate, de asemenea rezultatele obţinute pot fi folosite de decidenţi ca un instrument pentru selectarea intervenţiilor prioritare pentru sănătatea publică care trebuie finanţate.
2016
90.0
2017
90.0
2016
0.0
2017
0.0