Metodologia evaluării complexe a calității mediului ambiant-bază a cercetării calității vieții umane în condițiile transformărilor socionaturale globale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Juc Victor Ion
15.820.16.06.15/B
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte bilaterale
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-04-01 - 2016-12-31
2015
Va fi creat o bază de date la temă care va putea fi utilizată nu numai de echipa proiectului, dar şi de cercetătorii din cadrul altor proiecte. Vor fi elaborate reperele metodologice de realizare a investigaţiilor. Vor fi invitați partenerii din Belarus la desfășurarea conferinţei științifice anuale cu participare internațională în intervalul de timp 6-10 mai 2015. Vor fi publicate lucrări științifice în comun cu cercetătorii din Belarus care vor contribui la aprofundarea cercetărilor fundamentale și elaborarea recomandărilor aplicative ce țin de domeniu.
2016
Vor fi identificate principalele domenii și tematici de interes în problema evaluării complexe a calităţii mediului ambiant ca bază a cercetării calităţii vieţii umane în condiţiile transformărilor socionaturale globale, vor fi specificate caracteristicile acestui fenomen pentru fiecare țară: Belarus și Republica Moldova. Vor fi elaborate un set general de soluții și abordări ale procesului evaluării calităţii mediului ambiant în Belarus și Republica Moldova. Vor fi propusă spre aprobare diverse perspective metodologice în domeniul cercetării calităţii vieţii umane în condiţiile transformărilor socionaturale globale. Va fi elaborat, discutat și aprobat studiul monografic conform cu metodologia definitivată anterior a investigațiilor, fundamentată pe un caracter interdisciplinar și pluridisciplinar, cu aplicarea noțiunilor și categoriilor din cadrul filosofiei, științelor politice, ecologiei și științelor juridice. Rezultatele științifice au fost prezentate la Conferința științifică internațională ”Evoluții ale proceselor sociale, politice si economice in contextul integrării europene”organizată în incinta ICJP al AȘM (12 mai 2016).
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0