Estimarea factorilor ocupaţionali determinanţi în accidentele vasculare cerebrale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
15.856.04.03A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte din cadrul programelor de stat
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-02 - 2016-12-31
2015
Vor fi obţine rezultate ce vor permite concretizarea obiectivelor şi actuali- tăţii studiului, planificarea şi organizarea metodologică a studiului pentru obţinerea rezultatelor relevante. Va fi elaborată metoda de diagnostic igie- nic a factorilor de risc ocupaţionali în declanşarea AVC. Vor fi obţine rezultate noi referitor la nivelul de răspândire a AVC în depen- denţă de apartenenţa profesională a populaţiei din Republica Moldova. Vor fi selectate profesiile din economia naţională cu risc sporit în declanşarea unui AVC. Vom obţine date noi ce vor evidenţia formele morbide şi pre- morbide predecesorii AVC, specifice pentru diferite grupe în dependenţă de apartenenţa profesională.
2016
În premieră vor fi estimate în complex determinantele din mediul de producţie, specifice pentru economia Republicii Moldova, în declanşarea accidentelor vasculare cerebrale. Vor fi evidenţiaţi şi ierarhizaţi în ranguri, profesiile cu risc sporit şi în dependenţă de nivelul de agresivitate, factorii ocupaţionali de risc şi evidenţiate relaţiile cauză-efect dintre acţiunea asociată a acestor determinante şi apariţia AVC.Vor fi elaborate măsuri de reducere a nivelului de expunere a angajaţilor la factorii ocupaţionali de risc, argumentate ştiinţific, pentru prevenirea şi controlul accidentelor vasculare cerebrale în rândul persoanelor antrenate în câmpul muncii.
2015
90.0
2016
90.0
2015
0.0
2016
0.0