Aspecte politice şi comerciale ale Principatelor Române şi Regatul Italiei la interferenţa anului 1860: o comparaţie a spaţiului românesc (Basarabia) şi a Italiei de Sud

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia Mihai
15.820.16.06.10/It
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte bilaterale
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Identificarea problemelor legate de aspectele politice și comerciale ale Principatelor Române și Regatul Italiei la interferența anului 1860. Participarea cu comunicare ştiinţifică la Congre- sul Internaţional de istorie economică și socială la Roma, iunie 2015.
2016
Vor fi pregătite și desfășurate 2 seminare științifice internaționale (la Chișinău și Napoli) în probleme de valorificare a moştenirii politice, economice, comerciale, culturale și demografice a Basarabiei în contextul relaţiilor comerciale internaţionale, în particular cu regatele italiene şi Italia contemporană la interferenţa secolului al XIX-lea cu repercusiuni asupra secolului al XX-lea.
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0