Algoritme de tratament chirurgical al malformațiilor cardiace congenitale cu hipertenzie pulmonară

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Repin Oleg Eugeniu - 2016
dr. Repin Oleg Eugeniu - 2017
dr. Borş Pavel Anton - 2015
15.817.04.21A
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi stabilite criteriile de operabilitate şi de reversibilitate a gradului de HTAP la unele categorii de pacienţi. Până la finele anului vor fi utilizate şi sistematizate datele metodelor instrumentale de cercetare. În cazuri speciale va fi efectuat cateterismul cardiac şi angiografia. Vor fi precizaţi parametrii pentru studiul HTAP la copii şi adulţi. Până la sfârşitul anului vor fi selectaţi pacienţii din grupul adulţilor. Se vor acumula datele a 50 de pacienţi (perioada 2004-2014), se vor prelucra cu introducerea rezultatelor în fişele de observaţie. Vor fi operaţi 18 copii cu HTAP avansată şi 14 adulţi care vor face parte din lotul de studiu. Hemodinamica la 8 pacienţi va fi studiată prin metoda de cateterism cardiac şi angiografie. Va fi perfecţionată tehnica chirurgicală în grupul de pacienţi cu banding de arteră pulmonară. Se va efectua înregistrarea parametrilor hemodinamici conform planului de lucru stabilit. În lotul de pacienţi adulţi se va preciza limita gradului de HTAP la care pacienții mai pot fi operați. Se vor înregistra datele vizând reversibilitatea HTAP. Cu scop diagnostic până la sfârşitul anului vor fi cateterizaţi în total 12 pacienţi.
2016
În rezultatul prospecţiunii literaturii a fost stabilit că anual se nasc 4 copii cu cardiopatii congenitale la 1000 de naşteri. Majoritatea din ei suferă de hipertenzie pulmonară (HTAP). Până în prezent nu este elaborat un algoritm de diagnostic şi tratament al aceştor pacienţi. Nu sunt stabilite clar indicaţiile pentru intervenţiile chirurgicale paliative şi radicale. Tehnica operatorie, în special în cerclaj pulmonar, rămâne a fi perfecţionată. Specificul Republicii Moldova este că avem un număr important de pacienţi cu HTAP la care diagnosticul a fost stabilit în vârstă adultă. În această categorie de pacienţi este necesar de stabilit criteriile de operabilitate şi de reversibilitate a gradului de HTAP. Reieșind din problemele nerezolvate, a fost elaborat chestionarul pentru studiu pentru culegerea datelor. Au fost precizate metodele de investigaţie şi parametrii necesari pentru studiul HTAP la copii şi adulţi. Pe lângă manifestările clinice, pănă la finele anului vor fi utilizate şi sistematizate datele metodelor instrumentale de cercetare. În cazuri speciale va fi efectuat cateterismul cardiac şi angiografia. Vor fi precizaţi parametrii pentru studiul HTAP la copii şi adulţi. Până la sfârşitul anului vor fi selectaţi pacienţii din grupul adulţilor. Se vor acumula datele a 50 de pacienţi (perioada 2004-2014), se vor prelucra cu introducerea rezultatelor în fişele de observaţie. Până la sfârşitul anului vor fi operaţi 18 copii cu HTAP avansată şi 14 adulţi care vor face parte din lotul de studiu. Hemodinamica la 8 pacienţi va fi studiată prin metoda de cateterism cardiac şi angiografie. Va fi perfecţionată tehnica chirurgicală în grupul de pacienţi cu banding de arteră pulmonară. Se precizează formula matematică pentru calcularea gradului de îngustare a arterei pulmonare şi indicii hemodinamici. Se va efectua înregistrarea parametrilor hemodinamici conform planului de lucru stabilit. În lotul de pacienţi adulţi se va preciza limita gradului de HTAP la care pacienții mai pot fi operați. Se vor înregistrează datele vizând reversibilitatea HTAP. Cu scop diagnostic până la sfârşitul anului vor fi cateterizaţi în total 12 pacienţi.
2017
Aprecierea criteriilor de operatibilitate şi a reversibilităţii hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) avansate la pacienţii adulţi cu malformaţii cardiace congenitale. Standardizarea pregătirii preoperatorii şi a tehnicii chirurgicale la aceşti pacienţi. Determinarea riscurilor operat orii în dependenţă de gradul de HTAP şi de vârsta pacientului. Precizarea tratamentului postoperatoriu de lungă durată. Aprecierea morbidităţii, mortalităţii pacienţilor la distanţa după intervenţie
2015
336.0
2016
353.3
2017
318.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0