Elaborarea mijloacelor tehnice pentru eficientizarea proceselor tehnologice în sectorul agroalimentar

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Hăbăşescu Ion Teodor - 2016
dr.hab Hăbăşescu Ion Teodor - 2017
dr. Hăbăşescu Ion - 2015
15.817.05.05A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi efectuat studiul de prefezabilitate, elaborate Cerințele Inițiale pentru tocatorul de resturi lemnoase TRL, studiul de prefezabilitate pentru sistemul electronic de comandă și control (SECC), destinat utilajelor de mărunțire a masei vegetale. Vor fi elaborate Cerințele Inițiale pentru tocătorul cu tobă universal TTU, agregatul de tocare și mulcire ATM; Sarcina Tehnică pen- tru concasorul de cereale CC-5, malaxorul M5, SECC, destinat utilajelor de mărunțire a masei vegetale. Va fi elaborată Documentația de schiță pentru agregatul de tocare și mul- cire ATM și uscătoria aerodinamică turbionară UAT, Documentația de construcție pentru tocătorul cu tobă universal TTU, concasorul de cereale CC-5, malaxorul M5, SECC pentru dirijarea procesului de mărunțire a masei vegetale, tocatorul de resturi lemnoase TRL. Vor fi perfecționate mostrele experimentale ale tocătorului de lemne TL-2 și presei de brichetat PB. Se vor confecționa machetele tocătorului TRL, uscătoriei aerodinamice UAT și modelele experimentale ale tocătorului TTU, concasorului de cereale CC- 5, SECC pentru dirijarea procesului de mărunțire a masei vegetale. Se va efectua cercetarea procesului de uscare la uscătoria aerodinamică turbionară UAT, va fi cercetat SECC, destinat utilajelor de mărunțire a masei vegetale și efectuate încercările prealabile. Vor fi efectuate încercările exploataționale a tocătorului de lemne TL-2, to- cătorului TTU, presei de brichetat PB, agregatului de mărunțire și uscare AMU, presei de brichetat PB, metalodetectorului MD TISAgro. Se va co- recta în baza rezultatelor încercărilor Documentația tehnică pentru tocătorul cu tobă universal TTU și metalodetectorul MD TISAgro. Vor fi elaborate îndrumare de exploatare pentru tocătorul de lemne TL-2, tocătorul universa TTU, agregatul de mărunțire și uscare AMU, metalodetectorul MD TISAgro.
2016
Va fi efectuat studiul de prefezabilitate a procesului de dozare automată a premixurilor și adaosurilor. Vor fi elaborate Sarcinile Tehnice ale uscătoriei aerodinamice turbionare UT, răcitor-condiţionerului pentru granule RC, dispozitivului de dozare automată a premixurilor și adaosurilor, tocătorului de resturi lemnoase TRL. Vor fi confecționate: macheta agregatului de tocare şi mulcire a masei vegetale ATM, modelele experimentale ale ansamblului de concasare a cerealelor a tocătorului cu tobă universal TTU, răcitor-condiţionerului RC pentru granule, uscătoriei aerodinamice turbionare UT, ansamblurilor malaxorului M-5 de dozare automată a premixurilor şi adaosurilor. Vor fi perfecționate: blocul de presare al presei de brichetat PB, ansamblul de concasare pentru prelucrarea componentelor cerealiere ale tocătorului TTU, concasorul de cereale CC-5. Se vor efectua cercetările procesului de tocare a resturilor lemnoase cu tocătorul TRL, procesului de tocare și mulcire a masei vegetale cu agregatul ATM, sistemului de dirijare automată a procesului de mărunțire și uscare a masei vegetale, blocului de presare al presei PB, ansamblului de concasare al tocătorului TTU.
2017
Va fi corectată Documentaţia de Construcţie, confecţionat modelul experimental al tocatorului de resturi lemnoase pentru surcele TRL; vor fi efectuate cercetările şi încercările exploataţionale, corectată Documentaţia de Construcţie a concasorului CC-5; efectuate cercetările, încercările preliminare și corectarea Documentaţiei de Construcţie a ansamblurilor de dozare automată a aditivelor furajere, uscătoriei aerodinamice turbionare UT, răcitor-transportor-cernătorului pentru granule RTC; va fi confecţionat modelul experimental, efectuate cercetările și încercările preliminare, corectată Documentaţia de Construcţie a agregatului de tocare şi mulcire a masei vegetale ATM; va fi efectuat studiul de prefezabilitate, elaborată Sarcina Tehnică, confecţionat modelul experimental, efectuate cercetările și încercările preliminare ale măturii pentru crengi şi coarde de viţă-de-vie; va fi efectuat studiul de prefezabilitate, elaborate Cerinţele Iniţiale și Documentaţia Tehnică, confecţionată macheta experimentală a agregatului pentru întroducerea îngrăşămintelor granulate în plantaţii multianuale; va fi elaborată Documentaţia Tehnică și confecţionată macheta experimentală a secției universale cu discuri ; va fi elaborată Documentaţia Tehnică, confecţionată macheta experimentală; efectuate cercetările și încercările preliminare a Sistemului Electronic de Comandă și Control (SECC) pentru automatizarea proceselor tehnologice de preparare a nutreţurilor
2015
1369.6
2016
1484.1
2017
1471.6
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0