Crearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi de culturi de cîmp, adaptaţi la condiţiile stresante de mediu, producerea de seminţe primare şi perfectarea tehnologiilor de soi ale plantelor de câmp

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Vozian Valeriu Ivan
15.817.05.24A
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi încrucişate diferite forme parentale din genofondul acumulat cu materialul iniţial, creat la Institut: culturile cerealiere – 190, culturile leguminoa- se – 100-120. Vor fi testate, analizate şi selectate 22 mii linii noi în diferite verigi de ameliorare a culturilor cerealiere. Va fi efectuată producerea preliminară a seminţelor la: grâu de toamnă – 10-12 soiuri, orz de toamnă – 8-10, orz de primăvară – 1, mei – 1. Pe baza soiurilor de grâu şi orz de toamnă omologate şi de perspectivă vor fi testate câte 4 soiuri, 4 epoci de semănat, 3 norme de însămânţare la fiecare soi. Se vor studia cca 4200-4900 genotipuri la mazăre, soia, fasole. Se va crea un material genetic nou cu un spectru larg de însuşiri şi caractere agronomic valoroase. Vor fi semănate peste 1500 genotipuri de floarea-soarelui de diferit rang. În câmpurile de control vor fi testate 260 combinaţii hibride. Vor fi înfiinţate loturi cu 4 epoci de semănat la cultura florii-soarelui. Se vor înfiinţa 8 scheme de semănat pe bază de densitate/ha şi distanţa între rânduri la 2 hibrizi cu perioada de vegetaţie diferită. Se vor obține seminţe de categorii superioare ale soiurilor omologate şi de perspectivă: 1800 kg – mazăre; 2200 kg – soia; 1500 kg – fasole. Se vor recolta seminţe de floare-soarelui: 70 kg prebază a liniilor parentale; 2500 kg bază a liniilor parentale şi 50 tone seminţe hibride marfă F1. La sfecla de zahăr vor fi obţinute seminţe la 10-15 hibrizi experimentali şi a 36-40 combinaţii hibride, vor fi obţinute 100 linii noi de diferită provenienţă a germoplasmei, vor fi selectaţi 3-5 hibrizi cu caractere agronomice importante. Va fi organizată pepiniera de fonduri artificiale de infecţie pentru testarea genotipurilor culturilor cerealiere şi leguminoase din diferite verigi a sistemului de ameliorare şi din colecţia de lucru a liniilor selectate în anii precedenţi. Va fi determinat nivelul de rezistenţă al genotipurilor acestor culturi la atac cu patogenii bolilor nocive pe fonduri naturale şi artificiale de infecţie. Materi- alul genetic cu rezistenţă sporită la atac cu patogenii bolilor principale va fi transmis în laboratoarele de ameliorare pentru utilizare în procesul de creare a soiurilor noi. Vor fi acumulate date experimentale necesare pentru modificarea şi perfecţionarea sistemului integrat de combatere a complexului de specii nocive (dăunători, boli şi buruieni) în semănăturile de sfeclă de zahăr şi floarea-soarelui.
2016
Vor fi testate analizate şi selectate peste 20 mii de linii noi în diferite verigi de ameliorare la culturile cerealiere. Se vor produce seminţe preliminare la 10-12 soiuri de grîu de toamnă, 8-10 soiuri de orz de toamnă, la 1 soi de orz de primăvară la un soi de mei. Vor fi studiate diverse forme ale genotipurilor din fondul acumulat de institut cu material iniţial la culturile cerealiere prin diferite încrucişări în volum de 200, la culturile leguminoase – mazăre 40 combinaţii hibride, soia 35 combinaţii şi fasolea 30 combinaţii hibride. Vor fi testate 4 soiuri de grîu incluse în Catalogul Soiurilor şi perspective, 4 epoci de semănat şi 3 norme de semănat. În testările de ameliorare vor fi studiate 1311 genotipuri de mazăre 1597 genotipuri de soia şi 1490 genotipuri de fasole. Va fi fondate loturi de producere a seminţelor în CMD-1 şi SMD-2 la 30 soiuri de culturi leguminoase şi furajere. Vor fi produse 1800 kg seminţe de mazăre, 2200 kg de soia şi 1500 kg de fasole a materialului selectat, certificarea seminţei a soiurilor omologate şi de perspectivă. Vor fi studiate mai bine de 1600 genotipuri de floarea-soarelui. În pepiniera de control vor fi studiate 220 de combinaţii hibride obţinute în anii precedenţi. Vor fi obţinute seminţe de floarea-soarelui prebază a liniilor parentale în volum de 40 kg, de bază 1000 kg. Pe sectoarele de hibridare vor fi obţinute 5 tone seminţe de I-a generaţie a hibrizilor incluşi în Catalogul soiurilor. În sfecla de zahăr va fi testat materialul de selecţie în verigile primare la valoarea lor agronomică, vor fi obţinute seminţe în pepiniera de ameliorare pentru înmulţirea în butaşi a sfeclei de zahăr şi sfeclei de furaj. Se vor efectua 4-5 mii de analize individuale şi se vor selecta cele mai valoroase. Vor fi obţinute linii de fixatori de androsterilitate, linii monocarpe şi pluricarpe, butaşi şi seminţe. Vor fi organizate pepiniere de fonduri artificiale de infecţie pentru testarea genotipurilor culturilor cerealiere şi leguminoase din diferite verigi a sistemului de ameliorare şi din colecţia de lucru a liniilor selectate în anii precedenţi. Va fi determinat nivelul de rezistenţă al genotipurilor acestor culturi la atac cu patogenii bolilor nocive pe fonduri naturale şi artificiale de infecţie. Vor fi acumulate date experimentale necesare pentru perfecţionarea sistemului integrat de combatere a complexului de specii nocive în semănăturile cerealierelor, sfeclei de zahăr, florii-soarelui, rapiţei şi editate recomandările practice pentru agricultori. Vor fi testate 15-20 preparate chimice noi dotate cu activitatea insecto-fungicide şi (sau) erbicidică, necesar pentru ocrotirea culturilor de cîmp.
2017
Vor fi studiate, analizate şi selectate peste 17 mii de linii noi în diferite verigi de ameliorare la culturile cerealiere. Se vor produce seminţe preliminare la 15 soiuri de grîu de toamnă, 4 soiuri de orz de toamnă, la 1 soi de orz de primăvară la un soi de mei şi un soi de ovăz. Vor fi studiate diverse forme ale genotipurilor din fondul acumulat de institut cu material iniţial la culturile cerealiere prin diferite încrucişări în volum de 200, la culturile leguminoase – mazăre 40 combinaţii hibride, soia 30 combinaţii şi fasolea 30 combinaţii hibride. În testările de ameliorare vor fi studiate 554 genotipuri de mazăre, 1368 genotipuri de soia şi 1087 genotipuri de fasole. Vor fi fondate loturi de producere a seminţelor în CMD-1 şi SMD-2 la 22 soiuri de culturi leguminoase şi furajere. Vor fi produse 13 t seminţe de mazăre, 84,6 t de soia şi 1,5 t de fasole, certificarea seminţelor la soiurile omologate şi de perspectivă. Vor fi studiate mai bine de 800 genotipuri de floarea-soarelui. În pepiniera de control vor fi studiate 245 de combinaţii hibride obţinute în anii precedenţi. Vor fi obţinute seminţe de floarea-soarelui prebază a liniilor parentale în volum de 50 kg, de bază 500 kg. Pe sectoarele de hibridare vor fi obţinute 3 tone seminţe de I-a generaţie a hibrizilor incluşi în Catalogul soiurilor. La sfecla de zahăr va fi testat materialul de selecţie în verigile primare la valoarea lor agronomică, vor fi obţinute seminţe în pepiniera de ameliorare pentru înmulţirea în butaşi a sfeclei de zahăr şi sfeclei de furaj. Se vor efectua 6,5 mii de analize individuale şi se vor selecta cele mai valoroase. Vor fi obţinute linii de fixatori de androsterilitate, linii monocarpe şi pluricarpe, butaşi şi seminţe. Se vor obţine seminţe de hibrizi 14-16 kg, linii 8-10 kg, butaşi în volum de 35 de mii. Vor fi organizate pepiniere de fonduri artificiale de infecţie pentru testarea genotipurilor culturilor cerealiere şi leguminoase din diferite verigi a sistemului de ameliorare şi din colecţia de lucru a liniilor selectate în anii precedenţi. Va fi determinat nivelul de rezistenţă al genotipurilor acestor culturi la atac cu patogenii bolilor nocive pe fonduri naturale şi artificiale de infecţie. Vor fi acumulate date experimentale necesare pentru perfecţionarea sistemului integrat de combatere a complexului de specii nocive în semănăturile cerealierelor, sfeclei de zahăr, florii-soarelui, culturilor leguminoase. Vor fi testate şi înregistrate produse fitosanitare noi cu acţiunea insecto-fungicidică şi erbicidică, necesare pentru protecţia culturilor de cîmp.
2015
5531.3
2016
11387.7
2017
5474.6
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0