Elaborarea mijloacelor tehnice de protecţie a plantelor pentru tehnologii conservative

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cerempei Valerian Alexei
15.817.05.06A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi efectuat studiul de prefezabilitate, elaborate Cerințele Inițiale pentru mașina de administrare a erbicidelor MAE. Vor fi elaborate recomandări, privind construcţia mecanismului de stabilizare a rampei maşinii de stropit culturile de câmp STRU-18/21, construcția dispozitivului cu rampă DR-12M (administrarea erbicidelor); construcția sistemului electronic de comandă și control (SECC) pentru echipamentul de protecție a tulpinilor (EPT). Va fi elaborată, confecționată, cercetată și testată macheta experimentală a echipamentului pentru protecția pompelor. Vor fi elaborate Sarcinile Tehnice pentru maşina de stropit STRU-18/21; dispozitivele de erbicidare DEN 9-10, DR-12H, mașina de stropit cu ansamblu de vennilație-pulverizare AVC, SECC pentru echipamentul EPT. Vor fi elaborate Documentațiile de schiță ale dispozitivelor de erbicidare DEN 9-10, DR-12H, MAE; mașinile de stropit SVE și STRU-18/21, an- samblul de ventilație-pulverizare al mașinii de stropit SNU- 2000 TUR- BO și ansamblul AVC. Vor fi elaborate Documentațiile de construcție și confecționate modelele experimentale ale dispozitivului DEL-1M, mașinilor SNU-2000D, STRP 16-21-2000, SECC pentru echipamentul EPT. Se vor confecționa modelele experimentale ale dispozitivelor de erbicidare DEN 9-10, DR-12H, DR-12M, MAE; mașinii de stropit SVE, ansamblurilor de ventilație-pulverizare AVC și pentru mașina de stropit SNU- 2000 TUR- BO, standului pentru cercetarea parametrilor aerodinamici ai ventilatorului centrifugal. Se vor efectua cercetările și încercările prealabile ale modele- lor experimentale a mașinilor de stropit SVE, SNU-2000D, STRP 16-2000; dispozitivelor de erbicidare DEL-1M, DEN 9-10 (dotat cu EPT), DR-12H, DR-12M, standurilor pentru cercetarea parametrilor aerodinamici ai ventilatoarelor axial și centrifugal, echipamentului pentru protecția pompelor. Vor fi efectuate încercările de recepție ale mașinii de stropit SLV-200CR. Va fi elaborat standardul de firmă pentru echipamentul de administrat erbicide în vii și livezi.
2016
Va fi efectuat studiul de prefezabilitate și confecționată macheta maşinii de stropit purtate bilaterale SLV-500T. Vor fi elaborate Sarcinile Tehnice pentru mașinile de protecție a plantelor SLV-500T, SNU -2000D2, SLV-2000FV. Vor fi confecționate: macheta echipamentului de protecţie a pompelor EPP, modelele experimentale ale mașinilor pentru protecția plantelor STRU-18/21/24-3000, SNU -2000D2, SLV-2000FV, ansamblul pentru deconectarea jetului pulverizat la dispozitivul de erbicidare DEN 9-10, SECC (sistem electronic de comandă și control) pentru maşini de stropit cu rampă, SECC pentru maşini de protecţie a plantelor multianuale, echipamentul de protecţie a pompelor EPP, agregatul pentru transportarea apei ATA – 4000P. Vor fi perfecționate: dispozitivul cu rampă DR 12H, maşinile de stropit STRU-18/21/24-3000, STRP 16-2000, SNU -2000D, SNU-2000 TURBO, ansamblul de ventilaţie-pulverizare AVC , maşina pentru administrarea erbicidelor MAE. Vor fi efectuate cercetări şi încercările prealabile pentru maşinile STRU-18/21/24-3000, SNU -2000D2, SLV-2000FV, maşina pentru administrarea erbicidelor MAE, ansamblul pentru deconectarea jetului pulverizat la DEN 9-10, ansamblul de ventilaţie-pulverizare AVC, SECC pentru maşini de stropit cu rampă, SECC pentru maşini de protecţie a plantelor multianuale Vor fi elaborate Documentațiile de construcție pentru maşinile SVE 1500, SLV-2000FV, SNU -2000D2, STRU-18/21/24-3000, maşina pentru administrarea erbicidelor MAE, ansamblul pentru deconectarea jetului pulverizat DEN 9-10, agregatul pentru transportarea apei ATA – 4000P. Vor fi corectate Documentațiile tehnice pentru dispozitivul cu rampă DR 12H, maşinile de stropit SVE 1500, SNU -2000D, SNU-2000 TURBO, STRP 16-2000, maşina pentru administrarea erbicidelor MAE, ansamblul de ventilaţie-pulverizare AVC. Vor fi efectuate încercările exploataționale ale mașinilor SVE 1500, STRP 16-2000, SNU -2000D, SNU-2000 TURBO, dispozitivului cu rampă DR 12H, echipamentului de protecţie a pompelor EPP și încercările de recepție ale mașinii pentru protecția plantațiilor viguroase multianuale SNU-2000D2. Vor fi elaborate ghiduri de exploatare pentru: agregatul de transportare a apei ATA – 4000P, SECC pentru maşini de stropit cu rampă, SECC pentru maşini de protecţie a plantelor multianuale, echipamentul de protecţie a pompelor EPP.
2017
Va fi perfecționat modelul experimental, efectuate încercările exploataționale (etapa II), corectată Documentaţia de Construcţie a dispozitivului cu rampă DR 12H; vor fi efectuate cercetările şi încercările prealabile ale ansamblul de ventilație-pulverizare AVC, va fi elaborată Sarcina Tehnică pentru dispozitivele pentru administrarea erbicidelor pe toată suprafața; va fi efectuat studiul de prefezabilitate, elaborată Sarcina Tehnică, documentaţia de schiţă a maşinii de stropit STR 12C- 2000; va fi elaborată Sarcina Tehnică, documentaţia de schiţă; confecționată macheta experimentală a maşinii de stropit SPR 12C- 800; va fi efectuat studiul de prefezabilitate, elaborată Sarcina Tehnică, documentaţia de schiţă; confecționată macheta experimentală; efectuate încercările prealabile ale maşinii de stropit SNU-2000B; va fi perfecționat modelul experimental, efectuate încercările exploataționale (etapa II) ale maşinii de stropit SVE 1500; va fi actualizată documentaţia de construcţie a dispozitivelor pentru administrarea erbicidelor DEU 2,5-4M, DEU 4-6M; vor fi efectuate cercetări, privind tratarea culturilor de cîmp în condiții de vînt cu viteza aerului mai mare de 4 ms-1 în baza mașinii STRP 16-2000; vor fi efectuate cercetările și încercările de exploatare ale mașinilor de stropit STRU-18/21/24-3000 și SLV -2000FV; vor fi efectuate cercetările şi încercările exploataționale, corectată Documentaţia de Construcţie a mașinii SNU – 2000D2; vor fi efectuate cercetări şi încercări ale SECC pentru maşini de stropit cu rampă în condiţii de câmp (etapa II); vor fi efectuate încercările exploataționale ale SECC pentru echipament EPT; vor fi pregătite materiale promoţionale, promovate realizările ştiinţifice pe piaţa internă şi externă, se va participa la expoziţiile naţionale şi internaţionale.
2015
1644.6
2016
1678.4
2017
1664.8
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0