Estimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
15.817.04.04A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi obţinute rezultate ce vor permite argumentarea şi direcţionarea cercetărilor într-o nouă direcţie în sănătatea publică, ce vizează „diagnosticul igienic” al relaţiilor existente dintre factorii de risc, specifici pentru Republica Moldova şi morbiditatea prin accidentele vasculare cerebrale (AVC). Va fi elaborată metoda screening de diagnostic igienic al factorilor de risc sociali, ocupaţionali şi comportamentali în declanşarea AVC. Vor fi determinate, în condiţiile actuale, particularităţile teritorial şi spaţial de- pendente a răspândirii bolilor cardiovasculare şi în special a AVC în republică. Rezultatele obţinute vor permite crearea bazei de date electronice şi elaborarea modelului de monitorizare şi raportare la nivel internaţional a indicilor morbidi- tăţii, mortalităţii şi invalidităţii prin AVC. Se vor obţine date noi ce vor reflecta interdependenţele dintre AVC şi determinanţii biologici ce le favorizează.
2016
Vor fi obţine rezultate ce vor permite argumentarea şi direcţionarea cercetărilor într-o nouă direcţie în sănătatea publică, ce vizează „diagnosticul igienic” al relaţiilor existente dintre factorii de risc, specifici pentru Republica Moldova, şi morbiditatea prin accidentele vasculare cerebrale (AVC). Va fi elaborată metoda screening de diagnostic igienic al factorilor de risc sociali, ocupaţionali şi comportamentali în declanşarea AVC. Vor fi determinate, în condiţiile actuale, particularităţile teritorial şi spaţial dependente a răspândirii bolilor cardiovasculare şi în special a AVC în republică. Rezultatele obţinute vor permite crearea bazei de date electronice şi elaborarea modelului de monitorizare şi raportare la nivel internaţional a indicilor morbidităţii, mortalităţii şi invalidităţii prin AVC. Se vor obţine date noi ce vor reflecta interdependenţele dintre AVC şi determinanţii biologici ce le favorizează.
2017
Vor fi obţinute rezultate noi privind nivelul contemporan de cunoştinţe ce vizează impactul factorilor biologici în etiologia accidentelor vasculare cerebrale (AVC), fapt ce va permite selectarea formelor morbide cu impact major în declanşarea accidentelor vasculare. Vor fi obţinute date noi referitor la particularităţile epidemiologice, teritoriale şi spaţial dependente de răspândire a bolilor predecesorii accidentului vascular, specifice pentru Republica Moldova. Vor fi selectate cele mai defavorizate sectoare cu risc sporit de apariţie a AVC, în dependenţă de nivelul de răspândire a factorilor biologici evaluaţi. Va fi determinat nivelul de impact al factorilor biologici în etiologia AVC, şi ierarhizaţi în ranguri factorii diagnosticaţi, în dependenţă de nivelul de agresivitate, cu evidenţierea relaţiilor cauză-efect dintre acţiunea asociată a acestor determinante.
2015
602.7
2016
664.7
2017
586.6
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0