Presa basarabeană scrisă în perioada antebelică şi interbelică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Eţcu Ion Ion
15.817.06.09F
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi identificate cele mai importante surse mass-media (reviste, ziare, periodice) basarabene din perioada anti- și interbelică. Vor fi sistematizate informaţiile despre publicaţiile selectate. Va fi analizat contextul general al apariției publicațiilor din mass-media basarabeană.
2016
Vor fi realizate cercetări de sistematizare întru identificarea contextului general care a dus la apariţia publicațiilor mass-media în perioada antebelică și interbelică. Va fi cercetată perioada de apariţie, tipul publicaţiei, redactorii, problematica abordată în presa basarabeană în perioada antebelică și interbelică.
2017
Elaborarea Catalogului de colecţie „Presa basarabeană în colecţii de patrimoniu”; Întocmirea unui repertoriu tematic ,,Istoria științei reflectată în presa postbelică (1945-1961)”
2015
585.0
2016
650.0
2017
500.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0