Cercetarea mecanismelor adaptive la plantele ornamentale în condiţii ex situ pentru conservarea, ameliorarea şi valorificarea lor în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sîrbu Tatiana Gheorghe
15.817.02.25A
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi menţinut și completat cu cca 50 specii și soiuri genofondul unicat de plante ornamentale (1500 taxoni). Vor fi proiectate 2 colecţii-expoziţii noi – „Hostariu” şi „Plante suculente”. Vor fi evidenţiate etapele și perioadele ciclului vital al speciilor din genul Santolina, Argyranthemum. Evidenţiat ritmul de dezvoltare în condiţii ex- situ. Elaborată tehnologia de cultivare a speciilor de Santolina şi Argyranthemum. Obţinute soiuri noi de plante ornamentale (4 soiuri), care vor fi promovate spre brevetare şi certificare către AGEPI.
2016
Vor fi: mobilizat genofondul și propuși în cultură primară 50 de taxoni; completate colecţiile cu cca 20 specii, varietăţi, soiuri; menţinut genofondul de plante ornamentale, care însumează 1500 taxoni specifici; inițiate lucrări de implimentare a proiectelor - „Hostariu” şi „Plante suculente” și transplantate speciile din sectoarele indicate; stabilite etapele ontogenetice, fazele ritmului de dezvoltare, particularităţi de înflorire, fructificare şi înmulţire vegetativă şi generativă la speciile Argeranthemum frutescens, Hosta fortuneii, Santolina virens, S. chamaecyparisus, S. insularis și elaborate recomandări de cultivare; evidenţiate şi promovate 3 soiuri de culturi floricole (Hemerocallis, Chrysanthemum, Paeonia) şi brevetate - 6 soiuri de plante ornamentale; elaborate 4 cursuri online la disciplinele: Floricultura, Arboricultura ornamentală, Proiectarea spaţiilor verzi, Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi.
2017
Va fi menţinut genofondul de plante ornamentale, care însumează 1529 taxoni. Colecţiile de plante ornamentale vor fi completate cu cca 50 specii şi soiuri noi.Vor fi inițiate lucrările de trasare a cărărilor și de plantare în colecţiile-expoziţii noi – „Hostariu” şi „Plante suculente”.Va fi monitorizată stărea fitosanitară a colecțiilor și expozițiilor grădinii botanice. Vor fi elaborate metode eficiente de combatere a patogenilor și dăunătorilor.Va fi realizat studiul comparativ al ciclului ontogenetic pentru specii și cultivaruri noi de Argiranthemum, Hosta și Santolina. Evidenţiat ritmul de dezvoltare în condiţii de cultură. Determinată productivitatea de seminţe şi cea vegetativă.Vor fi obţinute soiuri noi de plante ornamentale (4 soiuri).Vor fi obţinute brevete pentru 2 soiuri de Chrysanthemum.Vor fi perfectate seturile de documente pentru 2 soiuri de culturi floricole, în scopul înegistrării cererii de brevet.
2015
1203.5
2016
1536.9
2017
1483.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0