Cercetarea, conservarea ex situ şi utilizarea genofondului de plante de teren protejat în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Țîmbalî Valentina Iosif
15.817.02.24A
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Genofondul cu valoare de unicat pentru Republica Moldova va fi menţinut în stare vie şi completat cu 10-15 taxoni noi. Va fi creată o expoziţie nouă de plante suculente în sera cu cactuşi şi unele reînnoite. Va fi stabilit numărul de taxoni de plante suculente (incl. cactuşii), tropicale, care în condiţiile de seră ale GB (I) ating faza generativă. Vor fi evidențiate specii de Aloe cu un conținut sporit de substanțe biologic active (emodin), elaborate elementele primare tehnologice de cultivare a speciilor de Agave
2016
Genofondul de plante de teren protejat va fi menţinut şi completat cu 50 de taxoni noi; vor fi reînnoite expoziţiile cu plante tropicale originare din zona ecuatorială şi de pustiu; vor fi evidențiate particularităţile de înmulţire a speciilor din familiile Agavaceae, Cactaceae, Verbenaceae, Asteraceae și Plumbaginaceae; vor fi stabilite particularitățile de dezvoltare a speciilor de plante suculente, care ating faza generativă în condiţii de seră.
2017
Genofondul plantelor tropicale, subtropicale şi suculente în rezultatul mobilizării taxonilor noi va fi completat cu 15-25 specii, forme şi varietăţi noi din fam. Agavaceae, Punicaceae, Cactaceae etc. Colecţiile de plante de teren protejat create pe parcursul a cca 50 de ani şi care numără 2763 taxoni vor fi păstrate în stare vie, şi va servi ca material ilustrativ didactic pentru elevi, liceeni, studenţi, profesori şi amatori.
2015
1404.5
2016
1793.6
2017
1919.6
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0