Fundamentarea ştiinţifică privind elaborarea tehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor valoroase, de interes economic pentru R.Moldova.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ciorchina Nina Gheorghe
15.817.02.26A
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi evidenţiate specii, linii, varietăţi adecvate biomorfologic condiţiilor pedoclimaterice al R.Moldova. La finele anului vor fi optimizate, perfecţionate şi elaborate noi tehnologii de înmulţire in vitro pentru speciile Lycium barbarum, Schisandra chinensis, Actinidia sp. Precum şi unor forme, linii, cultivaruri şi hibrizi din genul Rubus rezistente la iernat şi secetă. Se preconizează rezultate noi ale cercetării în domeniul micropropagării şi obţinerii de material săditor viguros, cu aplicarea şi consolidarea rezultatelor ştiinţifice din domeniul spaţiului European şi comunităţii ştiinţifice din R. Moldova. Problema abordată în cercetările propuse are două aspecte de noutate şi originalitate, pe de o parte din speciile noi care sunt luate în studiu pentru promovarea în cultură, iar pe de altă parte prin studiile de micropropagare ale acestor specii de calitate de culturi de mare valoare datorită capacităţilor sale curative şi gustative. În ultimii ani pe piaţa Republicii Moldova a crescut cerinţa faţă de sortimentul de plante cultivate, prevăzând introducerea şi cultivarea noilor specii şi soiuri de plante, astfel contribuind direct la rezolvarea Programului alimantar şi de sanare a populaţiei ţării. Crearea plantaţiilor industriale de arbuşti fructiferi a unor soiuri productiv raionate pentru R. Moldova este un imperativ zilei de azi, care se înscrie în realizarea acestui program. Necesitatea cultivării şi reproducerii acestor plante reese din interesul deosebit faţă de arbuşti fructiferi.
2016
Vor fi: testate mediile solide şi lichide pentru microclonarea şi micropropagarea cultivarurilor de Lycium barbarum, Actinidia arguta, Actinidia kolomikta, 5 varietăţi ale speciilor Rubus fruticosus şi Rubus laciniatus, 10 hibrizi zmeur X mur (Tayberry, Logamberry, Logan, Lincoln Logan, Kotata, Olalie, Santiam, Chehalem, Phenomenal); elaborată tehnologia de multiplicare a lor; fondat lotul experimental în Grădina Botanică (I.) AŞM al plantelor obţinute in vitro.
2017
Vor fi evidenţiate, regenerate şi transplantate în teren protejat şi teren experimental deschis în calitate de plante-donor pentru prelevări de inoculare la culturile Lycium barbarum 2 taxoni noi, Actinidia kolomikta, Actinidia arguta, Schisandra chinensis, două varietăţi-cultivaruri din genul Rubus, 8 hibrizi murXzmeur, Aronia melanocarpa – cultivar Nero, 5 soiuri plante rare fam. Amarillydacea a genului Galantus.Vor fi stabiliţi termenii optimali prelevării explanţilor şi inoculilor, ales sterilizantul corespunzător, expunere optimală, descris protocolul şi schema procedeului de asepsizare. Se va selecta, alcătui şi testa componenţa mediilor solide şi lichide ce corespund proceselor de microclonare, micropropagare, rizogeneză.Vor fi elaborate şi descrise protocoalele formulelor pentru mediu, protocolul micropropagării tehnologiei elaborate la speciile şi varietăţile Lycium barbarum, Actinidia arguta,5 varietăţi de Rubus fruticosus şi Rubus laciniatus precum şi doi hibrizi zmeur X mur.Tayberry in vitro şi ex vitro, Aronia melanocarpa – cultivar Nero, 5 soiuri plante rare fam. Amarillydacea a genului Galantus.Va fi stabilită anatomia laminei frunzei la taxonii cultivaţi în cultura in vitro, ex vitro şi ex situ la speciile Rubus fruticosus şi Rubus laciniatus, Aronia melanocarpa – cultivar Nero, la 5 taxoni din genul Rubus, 3 taxoni din genul Lycium L., 5 specii rare incluse în Cartea Roşie.
2015
1546.1
2016
1973.0
2017
1942.9
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0