Cercetarea vegetaţiei forestiere şi de stepă pentru evidenţierea suprafeţelor valoroase şi elaborarea recomandărilor de extindere a Ariilor Naturale Protejate din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Postolache Gheorghe Gavril
15.817.02.14F
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi identificate noi sectoare valoroase cu păduri de gorun şi fag din jurul ariilor naturale protejate „Codrii”, „Căbăieşti-Pârjolteni”, „Trebujeni”, „Sa- dova”, „Boguş”, „Hârjauca”, „Leordoaia”, „Cabac” şi elaborate recomandări de conservare in situ a acestora. Vor fi identificate şi selectate cele mai valo- roase sectoare cu vegetaţie de stepă din raioanele Comrat şi Basarabeasca şi elaborate recomandări de conservare in situ a acestora. Vor fi elaborate recomandări de instituire a noi arii naturale protejate cu ve- getaţie de stepă din raionul Cahul: Câşliţa-Prut, Slobozia Mare şi Moscovei. Va fi pregătit pentru editare volumul III din colecţia de carte Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vor fi efectuate lucrări de completare (cu specii de plante rare din flora spon- tană) şi îngrijire a expoziţiilor „Vegetaţia Moldovei” şi „Vegetaţia de stepă” a Grădinii Botanice (I) a AŞM.
2016
Vor fi identificate noi sectoare valoroase cu păduri de gorun şi fag din zona Codrilor Centrali ai R. Moldova şi vor fi elaborate recomandări de conservare in situ. Vor fi selectate sectoare cu vegetaţie valoroasă de stepă din raioanele Taraclia şi Vulcăneşti şi elaborate recomandări de conservare in situ. Vor fi elaborate recomandări de instituire a noi arii naturale protejate cu vegetaţie de stepă: Câşliţa-Pr Va fi pregătit pentru editare volumul III "Rezervaţii silvice" din colecţia de carte „Ariile Naturale Protejate din Moldova” Completarea expoziţiei ”Vegetaţia Moldovei” a GB (I) a AŞM cu specii de plante rare din flora spontană. ut, Slobozia Mare şi Moscovei (raionul Cahul).
2017
Vor fi: editate monografiile „Pajiști” și Rezervația „Pădurea Domnească” și pregătit textul pentru editarea Rezervaţii Silvice, vol. III din colecția de carte „Ariile naturale protejate din Moldova”; elaborate recomandări de extindere a ariilor naturale protejate Telenești, Ghiliceni, Scafăreni, Hârjăuca-Sipoteni.
2015
1461.5
2016
1494.3
2017
1491.1
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0