Evaluarea şi optimizarea regimurilor nutritive a solurilor prin aplicarea îngrăşămintelor minerale şi deşeurilor organogene noi pentru majorarea producţiei vegetale în agricultura durabilă.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lungu Vasile Constantin
15.817.05.20A
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi renovate 11 experiențe de câmp, inclusiv: 4 – pe sol cenușiu; 3 – pe cernoziom levigat; 4 – pe cernoziom carbonatic. Vor fi obținute noi informații privind eficacitatea aplicării îngrășămintelor pe diferite tipuri și subtipuri de sol. Va fi elaborat studiu privind evoluția regimurilor nu- tritive și indicilor agrochimici în urma aplicării sistematice și îndelungate a îngrășămintelor minerale în experiențele de lungă durată din rețeaua EUROSOMNET pe soluri cenușii, cernoziomuri cambice și carbonatice din Republica Moldova.
2016
Vor fi stabiliți parametrii de modificare a indicatorilor agrochimici și agrofizici ai solurilor cernoziomice la aplicarea deșeurilor din gospodăria agricolă, comunală și industria vinicolă.
2017
Vor fi stabiliți parametrii sporurilor în recoltă și calității producției agricole în funcție de tipul de sol și normele optime de fertilizare; vor fi determinați parametrii normativi de modificare a productivității plantelor de câmp la aplicarea deșeurilor organogene.
2015
1197.6
2016
2051.0
2017
1652.7
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0