Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psihosocială a acestora în contextul integrării europene

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Briceag Silvia Serghei
15.817.06.26A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2017-12-31
2015
Va fi elaborată lista de surse bibliografice la tema cercetării. Va fi sistematizată informaţia pentru elaborarea suportului ştiinţifico-teoretic. Va fi stabilit eşantionul de cercetare. Va fi identificată structura reprezentărilor sociale despre familie la etapa contemporană. Vor fi interpretate rezultatele obţinute vis-a-vis de reprezentările sociale despre familie la etapa contemporană. Va fi investigată funcționalitatea familiilor la etapa contemporană. Vor fi interpretate rezultatele referitor la nivelul funcţionalităţii familiilor. Vor fi stabilite mecanismele de coping a familiilor participante la studiu care prezintă un nivel înalt de disfuncţionalitate. Va fi elaborat suportul ştiinţifico-teoretic cu genericul ,,Familia, o structura socială: de la reprezentare socială la funcționalitate”.
2016
Elaborarea planului de activitate și selectarea metodelor de monitorizare a desfășurării proiectului. Elaborarea primului suport aplicativ pentru intervenția psihologica în vederea modificării practicilor sociale (RS). Editarea suportului ştiinţifico-teoretic elaborat în I etapă a proiectului. Elaborarea suportului aplicativ 2, în vederea diminuării disfuncţionalităţii familiilor. Activități informaţionale realizate în cadrul Zilei internaționale a familiei: seminare tematice, Flashmob. Promovarea activităţilor de intervenţie psihologică în vederea modificării practicilor sociale. Elaborarea blogului informativ al proiectului. Promovarea activităţilor de intervenţie psihologică în vederea diminuării disfuncţionalităţii familiilor. Consilierea familiilor realizata prin intermediul site-ului/blogului. Masă rotundă cu genericul ,,Familia de la practici sociale la funcţionalitate”. Elaborarea suportului aplicativ. Raport ştiinţific în formă de sinteză a rezultatelor obţinute în urma cercetării ştiinţifice.
2017
Vor fi implementate rezultatele experimentale obținute în etapele precedente ale proiectului prin trainingul psihologic destinat adolescenților ,,Școala familiei: stimularea comportamentelor pozitive”.Vor fi diseminate realizările experimentale obținute în proiect prin organizarea a 2 lansări de carte; 2 mese rotunde; 2 workshop-uri; 1 conferință științifică cu participare internațională.
2015
134.4
2016
141.0
2017
136.8
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0