Managementul şi strategia depistării precoce a maladiilor oncologice uşor detectabile – cancerul glandei mamare, de col uterin, colorectal şi pulmonar

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cernat Victor Fedosie
15.817.04.16A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va analiza situaţia în depistarea precoce a cancerului glandei mamare, colului uterin, pulmonar şi colorectal cu aprecierea eficacităţii metodelor de diagnostic precoce. Rezultatele obținute vor da posibilitatea de a elabora şi argumenta științific strategia depistării precoce a cancerului în localizările menţionate.
2016
Se va analiza situaţia în depistarea precoce a cancerului glandei mamare, colului uterin, pulmonar şi colorectal cu aprecierea eficacităţii metodelor de diagnostic precoce. Rezultatele obținute vor da posibilitatea de a elabora şi argumenta științific strategia depistării precoce a cancerului în localizările menţionate
2017
Vor fi identificate grupele de risc a dezvoltarii cancerului colonorectal, mamar, colului uterin și pulmonar cu analiza regiunilor /raioanelor conform incidentei segregate stadial. Implementarea metodelor de screening pentru localizările studiate vor ameliora indicatorii cu privire la depistarea tardiva a cancerului colorectal, cancerului mamar, cancerului colului uterin și a cancerului pulmonar și vor fi identificate grupele cu risc înalt si starile precanceroase in populatie.
2015
429.0
2016
416.0
2017
416.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0