Integrarea tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Pascaru Ana Ilarion
15.817.06.30F
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi elaborată concepția și identificată metodologia cercetării. Vor fi analizate domeniile filosofiei, inclusiv din perspectiva istorico-teoretică în condițiile societății bazate pe cunoaștere; va fi corelată problematica cercetărilor cu tendințele actuale în filosofia și știința contemporană, identificându-se particularitățile manifeste în Republica Moldova.
2016
Definirea și aprofundarea concepției cercetării, elucidate în conformitate cu sursele de informare și documentare din țară și de peste hotare; Precizarea metodologiei cercetării prin schematizarea paradigmei inter- şi multidisciplinare; Estimarea și evaluarea caracterului complex al analizei tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere. Compartimentele individuale vor evidenția direcțiile filosofiei contemporane și particularitățile acestora în societatea bazată pe cunoaștere; va fi corelată problematica cercetărilor cu tendințele actuale din filosofia și știința contemporană, inclusiv cu alte proiecte internaționale de cercetare; rezultatele obținute vor fi diseminate prin articole elaborate pentru reviste de specialitate naționale și internaționale. De asemenea, rezultatele obținute vor fi prezentate și discutate la seminarul teoretic Filosofia în cetate al sectorului, în cadrul conferinței Filosofia și perspectiva umană ediția a XIV-a., la manifestările științifice naționale și internaționale, sub formă de comunicări și rapoarte științifice.
2017
Aprofundarea conexiunilor conceptuale între modurile de abordare și prezentare a problematicii proiectului, odată cu definirea caracterului complex al tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere. Stabilirea de noi parteneriate în vederea extinderii cadrului de cercetare. Compartimentele individuale se vor axa pe analiza și interpretarea materialului factologic obținut prin prisma filosofiei contemporane și particularităților acestora; rezultatele vor fi raportate la contextul național, european, universal și diseminate prin articole elaborate pentru reviste de specialitate naționale și internaționale; prezentate și discutate la seminarul teoretico-metodologic al sectorului, în cadrul conferinței Filosofia și perspectiva umană, ediția a XV-a, la manifestările științifice naționale și internaționale, sub formă de comunicări și rapoarte științifice.
2015
884.2
2016
901.5
2017
897.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0