Studii de sinteză privind structura geologică şi stratigrafia formaţiunilor sedimentare, a Republicii Moldova, cu scopul extinderii bazei de substanţe minerale utile autohtone

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Nicoara Igor Nicolae
15.817.02.13A
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi elaborată metodologia pentru sistematizarea şi generalizarea a datelor geologice, geofizice şi geochimice pentru teritoriul Republicii Moldova, în scopul evidențierii teritoriilor perspective pentru prospecţiuni şi explorări de substanţe minerale utile; Va fi elaborat modelul conceptual a structurii tectonice a teritoriului Republicii Moldova; Va fi evidenţiat specificul formării cuverturii sedimentare a Platformei Moldoveneşti.
2016
Va fi elaborată metodologia interpretării datelor geologice, anomaliilor geofizice și geochimice pentru teritoriul Republicii Moldova; Vor fi efectuate studii privind evoluția geologică a teritoriului Republicii Moldova în Precambrian și în Fanerozoic; Vor fi efectuate studii privind structura tectonică și specificul formării cuverturii sedimentare; Vor fi elaborate propuneri şi procedee privind utilizarea rațională a substanțelor minerale utile autohtone
2017
Vor fi efectuate corelări structurilor tectonice și formațiunilor de roci cristaline și sedimentare de pe teritoriul Republicii Moldova. Vor fi elaborate scheme stratigrafice pentru complexe de roci a fundamentului cristalin, paleozoicului, mezozoicului și cenozoicului. Va fi elaborat compendiu privind evoluția scoarței terestre a teritoriului Republicii Moldova în perioada neogenă, care va reprezenta o bază pentru elaborarea ediției noi a hărților geologice pentru teritoriul Republicii Moldova. Vor fi elaborate propuneri privind utilizarea rațională a materiei prime autohtone pentru utilizarea acestora în industria construcțiilor.
2015
1292.8
2016
1535.7
2017
1477.9
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0