Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Şaragov Vasilii Andrei
15.817.02.30F
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi stabilite regimurile favorabile pentru îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi chimice ale sticlelor industriale, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură fără fenomenul dezalcalinizării în condiţii de laborator şi de producere. Vor fi determinaţi factorii care influenţează modificarea compoziţiei şi stratu- rilor superficiale ale sticlelor industriale, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură fără fenomenul dezalcalinizării. Va fi mărită rezistenţa chimică a produselor industriale din sticlă cu 1-2 ordine prin tratare termochimică cu reagenţi ce conţin fluorură.
2016
Alcătuirea programului pentru calcularea parametrilor termodinamici pentru reacţiile posibile între reagenţii gazoşi şi componenţii sticlelor industrial. Aranjarea RCF după capacitatea de reacţionare cu SSS industriale fără fenomenul dezalcalinizării din poziţia termodinamică. Elaborarea procedeelor pentru îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi chimice ale sticlelor industriale, tratate termochimic cu RCF fără fenomenul dezalcalinizării. Elaborarea metodicii de stabilire a grosimii SSS industriale de diferite destinații cu RCF fără fenomenul dezalcalinizării. Îmbunătățirea stabilității chimice a sticlelor industriale de zeci de ori, rezistenţei mecanice şi stabilității termice – cu 10-20 %.
2017
Va fi elaborată metodologia de analiză a compoziţiei şi structurii straturilor superficiale ale sticlelor de model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură fără fenomenul dezalcalinizării. Va fi determinată grosimea straturilor superficiale ale sticlelor de model anorganice, modificate cu reagenţi ce conţin fluorură cu şi fără fenomenul dezalcalinizării. Vor fi determinate compoziţiile sticlelor anorganice de model, care mai activ interacţionează cu reagenţi, ce conţin fluorură. Vor fi stabilite cauzele îmbunătăţirii proprietăţilor fizice şi chimice ale sticlelor de model anorganice după tratarea termochimică cu reagenţi ce conţin fluorură cu şi fără fenomenul dezalcalinizării.
2015
239.9
2016
251.3
2017
238.7
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0