Tratamentul complex al cancerului de corp uterin stadiile I-III cu risc intermediar şi crescut

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sofroni Dumitru Tudor
15.817.04.17A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor reflecta avantajele administrării chimioterapiei concurente şi adjuvante atât radioterapiei pacientelor cu cancer endometrial cu risc înalt stadiile I-III, cât şi pacientelor supuse şi Histerectomiei anterior radioterapiei. Soluţiile generate în urma efectuării studiului vor fi posibile brevetării în cadrul AGEPI, cu elaborarea ulterioară a unei indicaţii metodice şi introducerii algoritmului de tratament în Protocolul Naţional.
2016
Vor reflecta avantajele administrării chimioterapiei concurente şi adjuvante atît radioterapiei pacientelor cu cancer endometrial cu risc înalt stdiile I-III, cît şi pacientelor supuse şi Histerectomiei anterior radioterapiei. Soluţiile generate în urma efectuării studiului vor fi posibile brevetării în cadrul AGEPI, cu elaborarea ulterioară a unei indicaţii metodice şi introduceri algoritmului de tratament în Protocolul Naţional.
2017
Se va continua înregistrarea pacientelor cu cancer endometrial stadiile I-III cu risc intermediar şi crescut, care vor fi repartizate conform grupelor stabilite în algoritm cu aplicarea tratamentului specific conform algoritmului stabilit pentru fiecare braţ. Vor fi constatate rezultatele preliminare ale studiului prin analiza datelor în Excel. În anul 2017 vor fi stabilite proprietățile clinice și de laborator ale pacientelor cu cancer endometrial cu risc înalt și intermediar.
2015
442.5
2016
480.0
2017
480.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0