Compuşi coordinativi mono- şi polinucleari ai metalelor de tranziție şi de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securităţii energetice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lozan Vasile Ipolit
15.817.02.01F
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi propuse procedee/metode optime de obținere a noi combinații coordinative cu proprietăți: magnetice deosebite de tip SMM, SCM, SIM; fiziologic active eficace pentru medicina si microbiologie; sorbtive înalte, fotocatalitice efective, precum și a nanoparticulelor oxizilor micști conținînd fier pentru fotoliza apei si alte sinteze catalitice homo- si heterogene, inclusiv de tip Fischer-Tropsch. Se va caracteriza experimental structura electronică relativă a substanţelor sintetizate la nivel molecular.
2016
Vor fi propuse procedee/metode optime de obținere a noi combinații coordinative cu proprietăți magnetice deosebite de tip SMM, SCM, SIM; compuși fiziologic activi eficace pentru medicina si microbiologie; materiale cu proprietăți catalitice șisorbtive efective, precum și a nanoparticulelor oxizilor micști conținînd fier pentru fotoliza apei si alte procesecatalitice homo- si heterogene. Se va caracteriza experimental structura electronică relativă a substanţelor sintetizate la nivel molecular.
2017
Vor fi propuse procedee/metode optime de obținere a noi combinații coordinative mono- și polinucleare și polimerice cu proprietăți magnetice deosebite, compuși fiziologic activi pentru medicină și microbiologie; materiale cu proprietăți catalitice și sorbtive efective, precum și nanoparticule a oxizilor micști ce conțin fier pentru fotoliza apei și alte procese catalitice homo- si heterogene. Va fi caracterizată experimental la nivel molecular structura electronică relativă a substanţelor sintetizate
2015
1273.7
2016
1921.6
2017
1922.8
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0