Potențialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanți organici persistenți

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Corcimaru Serghei Serghei
15.817.05.17A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi identificate nanoparticule de fier cu potențial sporit în distrugerea poluanților organici persistenți și vor fi stabilite condițiile de utilizare a acestora. Va fi inițiată stabilirea existenței (sau lipsei) interacțiunii dintre nanoparticulele de fier și diferite tulpini de microorganisme care pot spori distrugerea trifluralinei în sol. Se va iniția selectarea tulpinilor de microorganisme cu capacitate de creştere şi dezvoltare în prezenţa trifluralinei şi a nanoparticulelor, ca potenţiali distructori ai poluanţilor organici persistenţi din sol și/sau stimulatori ai fitoremediatorilor. Vor fi selectaţi potențiali fitoremediatori cu cea mai mare toleranță față de nanoparticulele de fier.
2016
Vor fi selectate tulpini de microorganisme cu activitate de creştere sporită în prezenţa trifluralinei şi nanoparticulelor.Vor fi identificate microorganisme cu potenţial sporit de biotransformare a trifluralinei.Vor fi adaptate 3 tulpini de micromicete la creştere şi dezvoltare în prezenţa poluantului trifluralină.Vor fi conservate tulpinile de microorganisme recent depozitate în CNMN şi menţinută în continuare colecţia de circa 200 tulpini de microorganisme din CNMN. Vor fi evidenţiate interacţiunile dintre nanoparticule şi diferite tulpini de microorganisme care pot stimula dezvoltarea plantelor cu potenţial fitoremediator.Vor fi determinate condiţiile minimizării efectelor negative ale nanoparticulelor asupra biomasei microbiene a solului.
2017
Vor fi obținute consorţiile de microorganisme, care se formează în sol în prezenţa trifluralinei. Vor fi caracterizate interacțiunile dintre aceste consorții și nanoparticulele de fier care pot spori distrugerea trifluralinei în sol. Va fi evaluată capacitatea nanoparticulelor de a stimula activitatea microorganismelor care metabolizează poluanți organici persistenți. Vor fi identificate posibilități de a spori eficiența biotehnologiilor deja existente de bioremediere a solului poluat cu POPs.
2015
2424.7
2016
2773.7
2017
2769.4
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0