Proiect de creare şi susţinere a start-up-urilor: Tîrgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ciocanu Gheorghe Petru
2II
Universitatea de Stat din Moldova
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2014-01-02 - 2014-12-31
2014
- vor fi organizate o serie de evenimente tematice (mese rotunde, seminare, dezbateri publice etc.) cu studenţi, antreprenori etc. - Se vor petrece traininguri pentru tineri în domeniul antreprenorial. - va fi elaborat un ghid despre crearea start-up-urilor, pliante şi alte materiale publicitare la acelaşi subiect. - va fi organizat, în rândurile studenţilor, Concursul pentru cele mai eficiente planuri de afaceri, care după selectare, vor fi înaintate către AITT, pentru obţinere statutului de rezident şi a finanţării. - va fi organizat Târgul de start-up-uri „Cele mai bune idei inovative”. - va fi realizată pagina web a Incubatorului. - va fi organizată „săptămâna inovaţiilor” în mun. Chişinău.
2014
Existenţa în cadrul USM a potenţialului creativ universitar, a unor grupuri (colective) de cercetare cu portofolii specifice de rezultate proprii foarte importante în domeniile ştiinţifice de vârf, precum şi a unui suport ce poate fi oferit de către Incubatorul de inovare face ca acest gen de activitate (activitatea de incubare a ideilor inovatoare) să poată fi demarată şi finalizată cu succes.
2014
177.0
2014
0.0