EMBRIOGENEZA DIRECTĂ – PROCEDEU BIOTEHNOLOGIC EFICIENT DE ERADICARE A VIRUSURILOR LA SOIURILE APIRENE DE VIŢĂ DE VIE

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Andronic Larisa Isac
12.820.04.01.STCU.F/5383
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2012-03-01 - 2013-02-28
2012
Vor fi determinate particularităţile embriogenezei zigotice la genotipurile de viţă de vie cu diferit grad de apirenie. Va fi definitivat procedeul de eradicare a germenilor virali şi de recuperare a plantulelor derivate din embrioni imaturi. Vor fi obţinute populaţii hibride din combinaţiile apiren x apiren şi piren x apiren, ce pot servi drept material iniţial pentru ameliorarea sortimentului şi crearea de noi soiuri apirene de viţă de vie.
2012
299.9
2012
0.0