Fabricarea de echipamente pentru utilizarea eficientă a non-deșeuri din lemn în producția de mobilă.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Anastasov Serghei Ilici
14.824.03.197T
Goliat-Vita SRL
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile de energieTransfer tehnologic2015-01-02 - 2015-12-31
2014
К концу 2014 года будет изготовлен и запущен в эксплуатацию экспериментальный комплект оборудования (шипорезная машина, линия сращивания), который в течении первого полугодия будет проходить испытания, непосредственно используюсь в цехах SRL Goliat-Vita. Будет осуществлена экспертиза всего комплекта оборудования с привлечением экспертов, подготовлена техническая документация. В период 2013 года подготовлено помещение для последующего серийного производства данного оборудования (ремонт существующих помещений, специализированная подготовка помещений к производству, установка необходимого оборудования). В течении 2014 года планируется получение патентов на шипорезную машину проходного типа GV-F-10
2015
Vor fi confecționate și testate cazanele de încălzire cu dimen- siunile 900mm x 2000mm, 100 kW, cămașă de apă sau aer cu volum de 160 de litri, cu o suprafață de încălzire de 800 mp, arzător cazan cu mantă dublă, greutatea arzătorului cazanului de 1200 kg, dimensiune de tip buncăr 1000mm x 800mm, vo- lum de 0,7 metri cubi, eficiența 90%. Va fi brevetată invenția. Cazanele vor fi ajustate la cerințele consumatorilor și vor fi comercializate pe piața națională și vecină (Romania, Ucrai- na).
2015
220.0
2015
220.0