Studierea particularităţilor clinico-paraclinice ale hipertensiunii arteriale la adolescenţii obezi şi supraponderali.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Mătrăgună Nelea Gheorghe
08.817.09.017A
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2008-01-01 - 2010-12-31
2008
Vor fi apreciaţi indicii stato-ponderali prin indicele masei corporale (IMC), valorile tensionale în 24 de ore cu aplicarea metodei percentilice, determinarea glicemiei şi lipidogramei cu sistematizarea loturilor de pacienţi în funcţie de vârstă şi aprecierea factorilor de risc pentru dezvoltarea HTA.
2009
Se preconizează evaluarea dereglărilor metabolice cu aprecierea indicilor profilului lipidic şi a indicilor metabolismului glucidic la copii cu supravalori tensionale în funcţie de statutul ponderal. Determinarea statutului hormonal al bolnavilor cu supravalori tensionale cu valorificarea hormonilor sistemului simpatico-adrenergic, horminilor glandei tiroide, insulinei şi leptinei serice.
2010
Vor fi evaluate dereglările metabolice cu aprecierea indicilor profilului lipidic şi a indicilor metabolismului glucidic la copiii cu supravalori tensionale în funcţie de statutul ponderal. Va fi determinat statutul hormonal al bolnavilor cu supravalori tensionale, cu valorificarea hormonilor sistemului simpatico-adrenergic, hormonilor glandei tiroide, a insulinei şi leptinei serice.
2008
593.2
2008
593.2
2009
499.2
2010
474.2
2008
0.0
2008
0.0
2009
0.0
2010
0.0