Instalaţia de sudat cu arc electric cu impact redus asupra reţelei electrice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tîrşu Mihai Stefan
14.820.18.03.04./U
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte bilaterale
Eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile de energieAplicativ2014-01-01 - 2015-12-31
2014
Schema principială de realizare a instalaţiei de sudare cu arc electric, precum şi modelele simulink (MATLAB) pentru fiecare componentă (modul funcţional) şi integral.
2015
Vor fi proiectate şi realizate modulele componente ale instalaţiei de sudat cu arc electric. Va fi asamblată şi testată mostra integrală a instalaţiei.
2014
50.0
2015
50.0
2014
0.0
2015
0.0