Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecțiile nosocomiale.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Prisacari Viorel Ion
12.220.20.17 NI
Societatea Științifică a Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Academia de Ştiinţe a Moldovei
2012
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-05-25 - 2012-12-31
2012
Vor fi elaborate site-ul web, programul şi organizată desfăşurarea conferinţei. Va fi redactată şi editată Culegerea de lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţă.
2012
10.0
2012
0.0