Evaluarea performanței inovaționale ale întreprinderilor din Republica Moldova – INNObarometru 2011

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Hârbu Eduard
13.824.18.172T
Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2013
Academia de Studii Economice din Moldova
2014
Academia de Studii Economice din Moldova
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Transfer tehnologic2013-03-01 - 2013-12-31
2013
Va fi determinată şi dezvoltată metodologia de elaborare a indicatorilor generali de inovare. Vor fi analizaţi indicatorii de inovare în funcţie de regiuni de dezvoltare, dimensiunea întreprinderii, domeniul de activitate etc. Va fi elaborat studiul INNOIndex în Republica Moldova privind determinarea gradului de inovare a unui IMM. Va fi comparată situaţia statelor cuprinse în EIS.
2014
nnnnn
2013
199.0
2014
0.0
2013
150.0
2014
0.0