Tehnologia de optimizare a producției de struguri în SC «Tomai-Vinex» SA.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cara Serghei Vasili
13.824.14.184T
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
GELIBERT SRL
2013
TOMAI-VINEX SA
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Transfer tehnologic2013-01-01 - 2013-12-31
2013
Va fi elaborată şi implementată tehnologia de creştere a viţei-de-vie. Va fi reconstruită complet plantaţia viţei-de-vie conform tehnologiei noi elaborate.
2014
Proiectul vizează să inoveze tehnologiile noi și cunoscute de tratare bactericidă a apei potabile, să studieze şi să aplice metodă combinată de dezinfectare a apei în scop de potabilizare pentru consum uman. Această metodă constă în proiectarea unui sistem bacteriologic, bazat pe purificare a apei cu raze ultrasunet şi ultraviolet. Combinarea metodelor menţionate va permite decontaminarea completă a apei (până la 99,9999%) şi distrugerea bacteriilor şi a viruşilor într-o cantitate care depăşeşte cu mult tehnologiile tradiţionale care folosesc lungimi de undă mai mari din spectrul ultraviolet precum şi oxidarea cu ozon.
2013
250.0
2013
250.0